چرا؟

0

سلام استاد با آرزوی سلامتی و توفیق جنابعالی1 -آیا کلاس حضوری برگزار خواهیدنمود 2-با عرض معذرت سوالات را تلگرافی جواب ندهید 3-خواهشمنداست سعه صدر داشته باشید(شما استاد هستید وما شاگرد)4-برای کسانیکه
وسع مالی ندارند آیا تخفیف قایل میشوید شاید استعدادهای زیادی شکوفا شوند و ثمره خیر داشته باشد

جواب: 1- فعلا کلاس حضوری ندارم
2و3- چون زمان محدود است و میبایست جواب های زیادی را به مردم بدهم سعی میکنم که در کوتاه ترین کلام مطلب را برسانم
4- هر زمان که کلاس گذاشتیم، اقدام خواهد شد

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

Author Image

اینجانب در کشورخود موفق به نوشتن 52 جلد کتاب درزمینه علوم ماوراء الطبیعه و زندگی پس از مرگ وروح وروان شده ام که حدود بیست جلد آنها با مجوز به چاپ رسیده ومابقی دردست چاپ وحروف چینی و… هستند ودرآنها هیچ گونه خرافه گرایی بکار گرفته نشده اند ودراین رابطه سالها با اخذ مجوز رسمی انجمن علوم روحی ومؤسسه خدماتی آموزشی رهبرزاده در تهران کلاسهایی را برای افراد برگزارمی نمودم.

یک جوابی بگذارید