سرفصل کلاسها

4

مطالب آموزشي كلاسهاي علوم روحي

در انجمن، كلاسهايي درباره آموزش خود شناسي،خود درماني، خدا شناسي و دگر درماني در دو ترم كه هر يك از آنها سيزده جلسه دو ساعته است كه ترم اول آن اغلب بصورت نظري و ترم دوم اكثرا”عملي است انجام مي يابد و داوطلبان براي شركت در كلاسها مي توانند با مراجعه به دفتر مركزي انجمن واقع در ميدان هفتم تير جنوب مسجد الجواد نبش كوچه بختيار، ساختمان منوچهري طبقه 4 واحد 4 ( انجمن علوم روحي رهبر زاده) ثبت نام نمايند و براي كلاسهاي آينده نوبت خود را محفوظ دارند.
در انجمن مطالب زير به هنر جويان آموزش داده مي شود.
ترم يكم
1- تاريخچه مختصري از پيدايش علوم روحي در جهان
2- معرفي مطالب و آيات روحي در كتاب آسماني، بخصوص قرآن كريم
3- معرفي برخي از روح شناسان اسلامي در ايران ،بخصوص مولانا جلال الدين بلخي
4- شنا سانيدن بعد دوم يا تن پوش يا جسم اثيري يا جسم ثاني و همزاد و ….
5- نظر برخي از علما و و متفكرين شيعه درباره زندگي پس از مرگ و جزا و عقاب
6- رابطه جسم ثاني با جسم مادي
7- رابطه روح با تن پوش
8- مرگ از نظر قرآن كريم
9- مرگ چيست و در زمان مرگ چه اتفاقي مي افتد
10- چگونگي مرگ
11-انواع مرگ
12-باور ملل مختلف از مرگ
13-رفتار ايده ئولوژي و اعتقادات مختلف با مردگان
14-حالتهاي زمان مرگ
15-سعادت وآرامشي كه هنگام مرگ و پس از مرگ به روح افراد دست مي دهد
16-خاطرات ارواح پس از ترك جسم و سفر به عوالم روحي
17-پس از مرگ حالت سني افراد چگونه است و همگي در چه سني زندگي روحي را ميگذرانند
18-تجانس روحي به چه مي گويند(چرا از فردي بدون دليل خوشتان مي آيد و از شخصي ديگر بدون دليل تنفر داريد)؟
19-معاشرتهاي روحي در جهان ارواح
20-چه كنيم كه روح و جسم ما تا آخر عمر بهتر بمانند و راز بهتر ماندن افراد در چيست؟
21-اعمال و رفتار اطرافيان در زمان پيري پدر يا مادرو.. مي بايست چگونه باشد ؟
22-خود افراد مسن بايد چه عملي را براي بهتر ماندن خود در زمان پيري انجام دهند؟
23-مغناطيس به چه چيزي گفته مي شود؟
24-شناخت امواج مغناطيس و روش درمان توسط امواج آن
25-اختلاف بين امواج مغناطيس و الكترو مغناطيس
26-شناخت الكترو مغناطيس بدن و بهره وري از آن
27-اثر امواج مغناطيس بر آب و آهن خون بدن و ساير ارگانها
28-قدرت آهن ربا به چه عاملي وابستگي دارد
29-ذن يا ذاذان و روش انجام آن
30-تاثير انجام ذن بر روح و روان و آرام سازي جسم
31-روش اجراي ماساژ درماني خشك و روغني و تاثير آن بر سلامت جسم و روح و روان
32=چگونه مي توان شخصيت افراد را از طرز خوابيدنشان تشخيص داد؟
33-شناخت شخصيتي و سلامت افراد از روي چهره
34-شناخت افراد دموي مزاج- سودايي مزاج-بلغمي مزاج-صفراوي و…
35-حالت افراد با رشد طولي و عرضي
36-ضميرهاي موجود-آگاه-ناخودآگاه-سيار
37-روش تقويت كردن ضمير ناخود آگاه
38-شناخت هاله هاي اطراف بدن
39-هاله هاي حرارتي بدن را چگونه مي توان تشخيص داد؟
40-محل اتصال14رشته ريسمانهاي نقرهاي تن پوش به بدن(چاكراها)
41-شناخت برخي از غدد فعال بدن كه تقويت آنها موجب سلامت روح و جسم مي گردد.(هيپوفييز-كبد- تالاموس –هيپو تالاموس تيروئيد و فوق كليوي و…..
42-جايگاه و ضعيت روحي از نظر خوابهاي مختلف
43-حالت هاي سوژه در خوابهاي هيپنو تيكي و غيره
44-انواع خوابهاي هيپتو تيكي و روش سنجيدن درجات در خوابهاي مختلف
45-روش سنگين كردن و سبك كردن خوابهاي هيپنوتيكي
46-چگونه افرادي كه به خوابهاي هيپنوتيكي فرو مي روند را بايد بيدار كرد
47-مديوم چيست و قدرت مديومي در كيست
48-انواع مديومها
49-روش انتخاب سوژه با آزمايشات عملي
50-پاس دادن عامل به معمول چگونه است
51-انواع پاسها (پاسهاي هييپنوتيكي و درمانگر)
52-وراثت هاي جسمي و روحي
53-اكتوپلاسم چيست و چه تاثيري براي مديومها دارد
54-اختلاف بين خوابهاي هيپنوتيكي و روحي در چيست؟
55-امواج درون خود را بهتر بشناسيد و پي به وجود امواج برون ببريد و با آنها آشنا شويد.
56-سياله به چه نيرويي مي گويند؟
57-روش تشخيص سيالات مازاد در افراد
58-تنفس صحيح چه تاثيري در سلامت افراد دارد
59-روش اجراي تنفس صحيح براي سلامت جسم و روح و روان
60-اثير، به چه چيزي اطلاق مي گردد؟
61-امواج مركب و بسيط
62-عناصر و موجودات عالم، هر يك به نسبت عقلي خود چگونه از امواج محيط بهره مند مي شوند و به حيات تكاملي خويش ادامه مي دهند؟
63-مراحل و حالتهاي تكاملي در نسل بشر
64-تقسيم بندي افراد با روحيات مختلف در نسل بشر
65-مشخصات افرادي كه قصد فراگيري علوم روحي و شناخت آنرا دارند چيست و چه اشخاصي در اين زمينه موفق مي شوند؟
66-درباره عقل و روح جماد، نبات«، حيوان، نسل بشر چه مي دانيد؟
67-روح افراد پس از جدا شدن از بدن چه نقشي در آفرينش ايفا مي كنند؟
68- روح نگهبان به چه روحي گفته مي شود؟
69-ارواح مدد كار يا حامي چه ارواحي هستند؟
70-برزخي چيست و به چه روحي برزخي مي گويند؟
71-ارواح مترقي به چه ارواحي گفته مي شود؟
ترم دوم
72-در خود فرو رفتن يا مديتيشن
73-هدف از اجرا تمرينات مدي تيشن چيست؟
74-اجراي عمل مديتيشن
75-خنده درماني چه اثري در سلامت روح و روان و جسم دارد.؟
76-روش اجراي خنده درماني عملي
77-شناخت افراد نفوذ پذير
78-باد كنك ذهني چيست؟
79-با اجراي باد كنك ذهني چگونه مي شود دردها را تسكين داد و سيالات بدن را تقويت كرد؟
80-روشهاي مختلف تاثير گذاري نيروهاي بدن به ديگري
81-عامل مي بايست داراي چه خصوصياتي باشد تا بتواند بر معمول خود اثر بگذارد؟
82-روشهاي مختلف آرام سازي جسم و روح توسط امواج مغناطيس طبيعي يا مصنوعي
83-طرق مختلف مگنت درماني
84-پاسهاي درمانگر به چه نوع پاسهايي گفته مي شود؟
85-هر يك از ارگانهاي بدن، بگونه خاصي، امواج دست را در پاس دادنها مي گيرند
86-شفاي پرانيك چيست
87-اجراي روشهاي باز يافت سلامت توسط امواج پرانا
88-هيپنوتيزم چيست و چگونه اجرا مي شود؟
89-روشهاي مختلف خوابانيدن سوژه در هيپنوتيزم
90-ابعاد ذهني و روحي و عقلي در بيداري و خوابهاي طبيعي يا مصنوعي
91-خواب روحي چيست و چگونه اجرا مي شود؟
92-يوگاي روحي چيست و با چه روشي اجرا مي شود؟
93-تاثير خوابهاي روحي و يوگا و…در روح و روان جسم سوژه
94-خود هيپنوتيزم و روش اجراي ساده آن
95-تله پاتي و روش اجراي آن
96-تاثير گذاري امواج عقلي و مغزي بر ديگران
97-خود صحبتي و اثرات سود بخش آن در رفع ناراحتي ها
98-تصاوير ذهني چيست؟
99-با بوجود آوردن تصاوير ذهني مي شود آرامش را در جسم و روح به وجود آورد
100-روش به وجود آوردن تصاوير ذهني
101-نحوه آرام سازي تن
102-حلقه معلق و تاثيرات آن در تصميم گيري افراد
103-ساخت و بكار گيري حلقه معلق
104-انرژي ريكي يا انرژي استاد چيست؟
105-بكار گيري و طرز عمل بكار گيري انرژي ريكي در سوژه
106-روش كسب انرژي پرانا
108-خواب درماني هاي روحي
109-روش دست يابي به ضمير ناخودآگاه در زمان خواب
110-اثبات وجود نيروهاي خارج از بدن
111-نماياندن و عمل كردن روش خطي- نقاشي- كتابت و قدرتهاي الهام بخش توسط نيروهاي خارج از بعد مادي
112-گردونه دوار چيست ؟
113-چگونگي ايجاد تماس با نيروهاي خارج از بعد مادي توسط گردونه دوار
ضمن آموزش مطالب و موارد بسيار زياد ديگري كه بر مبناي زمان و گفتار و سئوال هنر جويان پيش مي آيد به تمامي آنها پاسخ داده خواهد شد و يا اعمال و افعالي صورت مي گيرند.

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

Author Image

اینجانب در کشورخود موفق به نوشتن 52 جلد کتاب درزمینه علوم ماوراء الطبیعه و زندگی پس از مرگ وروح وروان شده ام که حدود بیست جلد آنها با مجوز به چاپ رسیده ومابقی دردست چاپ وحروف چینی و… هستند ودرآنها هیچ گونه خرافه گرایی بکار گرفته نشده اند ودراین رابطه سالها با اخذ مجوز رسمی انجمن علوم روحی ومؤسسه خدماتی آموزشی رهبرزاده در تهران کلاسهایی را برای افراد برگزارمی نمودم.

4 دیدگاه

 1. Author Image
  لادن ابهری on

  باسلام و تشکر فراوان از آقای دکتر
  میخواستم خدمتتون عرض کنم که من اکنون 29 سال سال دارم و در سن بیست سالگی سه بار برای انرژی درمانی به شما مراجعه و تحت درمان قرار گرفتم. ضایعات کیستیک با همان سه جلسه کاملا از بین رفت و دکتر گفت که معجزه شده تو باید عمل میکردی ولی الان هیچ اثری از کیستها نمانده و هنوز و هنوز هم دیگه اون ضایعات در بدنم ایجاد نشده.
  واقعا ممنونم از شما همیشه در بهترین احوال باشید و هرچه از خدا میخواهید نصیب شما بشه

 2. Author Image
  محسن برومند on

  اسلام و احترام
  خدمت استاد رهبرزاده عزیز ، استاد تورو بخدا کلاس حضوری را دوباره برقرار بفرمایید تا ما بتوانیم از شما استفاده کنیم من الان حدود یکسال دارم با موسسه شما تماس میگیرم ولی جوابی درباره برقراری کلاس نگرفتم عاجزانه تقاضا دارم کلاس حضوری را برگزار فرمایید. متشکرم.

  • Author Image
   حسن رهبرزاده on

   در اولین فرصت ممکنه انشاله کلاس را برقرار خواهیم کرد و در همین سایت اطلاع رسانی خواهیم نمود

یک جوابی بگذارید