نبوغ نوابغ

0

سلام استاد نبوغ نوابغ در زندگی بعدی انها زیادتر میشودیا کمتر ایا اکتشافات انها ادامه می یابد

جواب: هرکس رسالتی در زمان زنده بودن خود دارد و ارتباطی با زمان پس از مرگ آنها ندارد و نبوغ و سواد و شهرت و شغل ارتباطی به عالم روحی ندارد

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

Author Image

اینجانب در کشورخود موفق به نوشتن 52 جلد کتاب درزمینه علوم ماوراء الطبیعه و زندگی پس از مرگ وروح وروان شده ام که حدود بیست جلد آنها با مجوز به چاپ رسیده ومابقی دردست چاپ وحروف چینی و… هستند ودرآنها هیچ گونه خرافه گرایی بکار گرفته نشده اند ودراین رابطه سالها با اخذ مجوز رسمی انجمن علوم روحی ومؤسسه خدماتی آموزشی رهبرزاده در تهران کلاسهایی را برای افراد برگزارمی نمودم.

یک جوابی بگذارید