انسان اولی

0

اولی،به معنی نخستین و اولین(ula) یا سزاوارتر (awla)است . لطفا انسان اولی را تعریف کنید و بفرمایید چرا اینهمه انسان باید به این درجه برسد و علت تولید این تعداد انسان و تکامل یافتن اینهمه روح برای چه کاری است؟

جواب: به معنی نسان برتر است و برای رسیدن به جواب کامل سوال خود، به کتاب دایره خلقت مراجعه فرمایید

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

Author Image

اینجانب در کشورخود موفق به نوشتن 52 جلد کتاب درزمینه علوم ماوراء الطبیعه و زندگی پس از مرگ وروح وروان شده ام که حدود بیست جلد آنها با مجوز به چاپ رسیده ومابقی دردست چاپ وحروف چینی و… هستند ودرآنها هیچ گونه خرافه گرایی بکار گرفته نشده اند ودراین رابطه سالها با اخذ مجوز رسمی انجمن علوم روحی ومؤسسه خدماتی آموزشی رهبرزاده در تهران کلاسهایی را برای افراد برگزارمی نمودم.

یک جوابی بگذارید