قدردانی از استاد

0

جناب رهبرزاده گرامی
با سلام
در بین نویسندگان و دانشمندان علوم روحی دو تن برخورد نمودم که انصافاً کتابهایشان و حرفهایشان و عملکردشان به دل می نشست و عرفانی ناب را به خوانندگان تزریق می نمود از نظر تقدم سابقه ابتدا مرحوم مغفور استاد فریدون فریور که روحشان شاد باد و دیگر فرد جنابعالی هستید که آرزوی طول عمر و سلامتی برایتان دارم . بدون اغراق دیدن چهره استاد فریور به انسان آرامش می داد و نیرویی از ایشان به عالم صادر می شد که انسان را مجذوب می نمود ولی هیچگاه انسانی مدعی نبودند . مدت کوتاهی است که با آثار شما آشنا شدم و همان جذبه را در کلام و مرام شما حس کردم . خداوند حافظ همه مردان روحی باشد که بنای خلقت به واسطه وجود این نازنینان زینت یافت .

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

Author Image

اینجانب در کشورخود موفق به نوشتن 52 جلد کتاب درزمینه علوم ماوراء الطبیعه و زندگی پس از مرگ وروح وروان شده ام که حدود بیست جلد آنها با مجوز به چاپ رسیده ومابقی دردست چاپ وحروف چینی و… هستند ودرآنها هیچ گونه خرافه گرایی بکار گرفته نشده اند ودراین رابطه سالها با اخذ مجوز رسمی انجمن علوم روحی ومؤسسه خدماتی آموزشی رهبرزاده در تهران کلاسهایی را برای افراد برگزارمی نمودم.

یک جوابی بگذارید