شناخت اقوام

2

سلام ایا بعد ازبرزخ ورفتن روح به مراحل بعدی وکم شدن دیدارشان بافرزندانشان که زنده هستند زنده ها فراموش کرده ودیگر نسبت فامیلی ندارندویانسبت مادر وفرزندی وحسش همیشگی است باتشکر

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

Author Image

اینجانب در کشورخود موفق به نوشتن 52 جلد کتاب درزمینه علوم ماوراء الطبیعه و زندگی پس از مرگ وروح وروان شده ام که حدود بیست جلد آنها با مجوز به چاپ رسیده ومابقی دردست چاپ وحروف چینی و… هستند ودرآنها هیچ گونه خرافه گرایی بکار گرفته نشده اند ودراین رابطه سالها با اخذ مجوز رسمی انجمن علوم روحی ومؤسسه خدماتی آموزشی رهبرزاده در تهران کلاسهایی را برای افراد برگزارمی نمودم.

2 دیدگاه

یک جوابی بگذارید