سرفصل کلاسها

مطالب آموزشي كلاسهاي علوم روحي

در انجمن، كلاسهايي درباره آموزش خود شناسي،خود درماني، خدا شناسي و دگر درماني در دو ترم كه هر يك از آنها سيزده جلسه دو ساعته است كه ترم اول آن اغلب بصورت نظري و ترم دوم اكثرا”عملي است انجام مي يابد و داوطلبان براي شركت در كلاسها مي توانند با مراجعه به دفتر مركزي انجمن واقع در ميدان هفتم تير جنوب مسجد الجواد نبش كوچه بختيار، ساختمان منوچهري طبقه 4 واحد 4 ( انجمن علوم روحي رهبر زاده) ثبت نام نمايند و براي كلاسهاي آينده نوبت خود را محفوظ دارند.
در انجمن مطالب زير به هنر جويان آموزش داده مي شود.

ترم يكم
1- تاريخچه مختصري از پيدايش علوم روحي در جهان
2- معرفي مطالب و آيات روحي در كتاب آسماني، بخصوص قرآن كريم
3- معرفي برخي از روح شناسان اسلامي در ايران ،بخصوص مولانا جلال الدين بلخي
4- شنا سانيدن بعد دوم يا تن پوش يا جسم اثيري يا جسم ثاني و همزاد و ….
5- نظر برخي از علما و و متفكرين شيعه درباره زندگي پس از مرگ و جزا و عقاب
6- رابطه جسم ثاني با جسم مادي
7- رابطه روح با تن پوش
8- مرگ از نظر قرآن كريم
9- مرگ چيست و در زمان مرگ چه اتفاقي مي افتد
10- چگونگي مرگ
11-انواع مرگ
12-باور ملل مختلف از مرگ
13-رفتار ايده ئولوژي و اعتقادات مختلف با مردگان
14-حالتهاي زمان مرگ
15-سعادت وآرامشي كه هنگام مرگ و پس از مرگ به روح افراد دست مي دهد
16-خاطرات ارواح پس از ترك جسم و سفر به عوالم روحي
17-پس از مرگ حالت سني افراد چگونه است و همگي در چه سني زندگي روحي را ميگذرانند
18-تجانس روحي به چه مي گويند(چرا از فردي بدون دليل خوشتان مي آيد و از شخصي ديگر بدون دليل تنفر داريد)؟
19-معاشرتهاي روحي در جهان ارواح
20-چه كنيم كه روح و جسم ما تا آخر عمر بهتر بمانند و راز بهتر ماندن افراد در چيست؟
21-اعمال و رفتار اطرافيان در زمان پيري پدر يا مادرو.. مي بايست چگونه باشد ؟
22-خود افراد مسن بايد چه عملي را براي بهتر ماندن خود در زمان پيري انجام دهند؟
23-مغناطيس به چه چيزي گفته مي شود؟
24-شناخت امواج مغناطيس و روش درمان توسط امواج آن
25-اختلاف بين امواج مغناطيس و الكترو مغناطيس
26-شناخت الكترو مغناطيس بدن و بهره وري از آن
27-اثر امواج مغناطيس بر آب و آهن خون بدن و ساير ارگانها
28-قدرت آهن ربا به چه عاملي وابستگي دارد
29-ذن يا ذاذان و روش انجام آن
30-تاثير انجام ذن بر روح و روان و آرام سازي جسم
31-روش اجراي ماساژ درماني خشك و روغني و تاثير آن بر سلامت جسم و روح و روان
32=چگونه مي توان شخصيت افراد را از طرز خوابيدنشان تشخيص داد؟
33-شناخت شخصيتي و سلامت افراد از روي چهره
34-شناخت افراد دموي مزاج- سودايي مزاج-بلغمي مزاج-صفراوي و…
35-حالت افراد با رشد طولي و عرضي
36-ضميرهاي موجود-آگاه-ناخودآگاه-سيار
37-روش تقويت كردن ضمير ناخود آگاه
38-شناخت هاله هاي اطراف بدن
39-هاله هاي حرارتي بدن را چگونه مي توان تشخيص داد؟
40-محل اتصال14رشته ريسمانهاي نقرهاي تن پوش به بدن(چاكراها)
41-شناخت برخي از غدد فعال بدن كه تقويت آنها موجب سلامت روح و جسم مي گردد.(هيپوفييز-كبد- تالاموس –هيپو تالاموس تيروئيد و فوق كليوي و…..
42-جايگاه و ضعيت روحي از نظر خوابهاي مختلف
43-حالت هاي سوژه در خوابهاي هيپنو تيكي و غيره
44-انواع خوابهاي هيپتو تيكي و روش سنجيدن درجات در خوابهاي مختلف
45-روش سنگين كردن و سبك كردن خوابهاي هيپنوتيكي
46-چگونه افرادي كه به خوابهاي هيپنوتيكي فرو مي روند را بايد بيدار كرد
47-مديوم چيست و قدرت مديومي در كيست
48-انواع مديومها
49-روش انتخاب سوژه با آزمايشات عملي
50-پاس دادن عامل به معمول چگونه است
51-انواع پاسها (پاسهاي هييپنوتيكي و درمانگر)
52-وراثت هاي جسمي و روحي
53-اكتوپلاسم چيست و چه تاثيري براي مديومها دارد
54-اختلاف بين خوابهاي هيپنوتيكي و روحي در چيست؟
55-امواج درون خود را بهتر بشناسيد و پي به وجود امواج برون ببريد و با آنها آشنا شويد.
56-سياله به چه نيرويي مي گويند؟
57-روش تشخيص سيالات مازاد در افراد
58-تنفس صحيح چه تاثيري در سلامت افراد دارد
59-روش اجراي تنفس صحيح براي سلامت جسم و روح و روان
60-اثير، به چه چيزي اطلاق مي گردد؟
61-امواج مركب و بسيط
62-عناصر و موجودات عالم، هر يك به نسبت عقلي خود چگونه از امواج محيط بهره مند مي شوند و به حيات تكاملي خويش ادامه مي دهند؟
63-مراحل و حالتهاي تكاملي در نسل بشر
64-تقسيم بندي افراد با روحيات مختلف در نسل بشر
65-مشخصات افرادي كه قصد فراگيري علوم روحي و شناخت آنرا دارند چيست و چه اشخاصي در اين زمينه موفق مي شوند؟
66-درباره عقل و روح جماد، نبات«، حيوان، نسل بشر چه مي دانيد؟
67-روح افراد پس از جدا شدن از بدن چه نقشي در آفرينش ايفا مي كنند؟
68- روح نگهبان به چه روحي گفته مي شود؟
69-ارواح مدد كار يا حامي چه ارواحي هستند؟
70-برزخي چيست و به چه روحي برزخي مي گويند؟
71-ارواح مترقي به چه ارواحي گفته مي شود؟

لطفا جهت سفارش تصویری کلاس ترم یک بصورت ارسال سی دی، با تلگرام زیر تماس بگیرید.
09355369716

مبلغ : 170 هزار تومان
ارسال بصورت پیک یا پست
شماره حساب و شماره کارت جهت واریز مبلغ محصول
شماره کارت : 6037997227222081
شماره حساب : 0334252770008
بانک ملی، به نام آقای فرزاد رهبرزاده

ترم دوم
72-در خود فرو رفتن يا مديتيشن
73-هدف از اجرا تمرينات مدي تيشن چيست؟
74-اجراي عمل مديتيشن
75-خنده درماني چه اثري در سلامت روح و روان و جسم دارد.؟
76-روش اجراي خنده درماني عملي
77-شناخت افراد نفوذ پذير
78-باد كنك ذهني چيست؟
79-با اجراي باد كنك ذهني چگونه مي شود دردها را تسكين داد و سيالات بدن را تقويت كرد؟
80-روشهاي مختلف تاثير گذاري نيروهاي بدن به ديگري
81-عامل مي بايست داراي چه خصوصياتي باشد تا بتواند بر معمول خود اثر بگذارد؟
82-روشهاي مختلف آرام سازي جسم و روح توسط امواج مغناطيس طبيعي يا مصنوعي
83-طرق مختلف مگنت درماني
84-پاسهاي درمانگر به چه نوع پاسهايي گفته مي شود؟
85-هر يك از ارگانهاي بدن، بگونه خاصي، امواج دست را در پاس دادنها مي گيرند
86-شفاي پرانيك چيست
87-اجراي روشهاي باز يافت سلامت توسط امواج پرانا
88-هيپنوتيزم چيست و چگونه اجرا مي شود؟
89-روشهاي مختلف خوابانيدن سوژه در هيپنوتيزم
90-ابعاد ذهني و روحي و عقلي در بيداري و خوابهاي طبيعي يا مصنوعي
91-خواب روحي چيست و چگونه اجرا مي شود؟
92-يوگاي روحي چيست و با چه روشي اجرا مي شود؟
93-تاثير خوابهاي روحي و يوگا و…در روح و روان جسم سوژه
94-خود هيپنوتيزم و روش اجراي ساده آن
95-تله پاتي و روش اجراي آن
96-تاثير گذاري امواج عقلي و مغزي بر ديگران
97-خود صحبتي و اثرات سود بخش آن در رفع ناراحتي ها
98-تصاوير ذهني چيست؟
99-با بوجود آوردن تصاوير ذهني مي شود آرامش را در جسم و روح به وجود آورد
100-روش به وجود آوردن تصاوير ذهني
101-نحوه آرام سازي تن
102-حلقه معلق و تاثيرات آن در تصميم گيري افراد
103-ساخت و بكار گيري حلقه معلق
104-انرژي ريكي يا انرژي استاد چيست؟
105-بكار گيري و طرز عمل بكار گيري انرژي ريكي در سوژه
106-روش كسب انرژي پرانا
108-خواب درماني هاي روحي
109-روش دست يابي به ضمير ناخودآگاه در زمان خواب
110-اثبات وجود نيروهاي خارج از بدن
111-نماياندن و عمل كردن روش خطي- نقاشي- كتابت و قدرتهاي الهام بخش توسط نيروهاي خارج از بعد مادي
112-گردونه دوار چيست ؟
113-چگونگي ايجاد تماس با نيروهاي خارج از بعد مادي توسط گردونه دوار
ضمن آموزش مطالب و موارد بسيار زياد ديگري كه بر مبناي زمان و گفتار و سئوال هنر جويان پيش مي آيد به تمامي آنها پاسخ داده خواهد شد و يا اعمال و افعالي صورت مي گيرند.

لطفا جهت سفارش تصویری کلاس ترم دو بصورت ارسال سی دی، با تلگرام زیر تماس بگیرید.
09355369716

مبلغ : 170 هزار تومان
ارسال بصورت پیک یا پست
شماره حساب و شماره کارت جهت واریز مبلغ محصول
شماره کارت : 6037997227222081
شماره حساب : 0334252770008
بانک ملی، به نام آقای فرزاد رهبرزاده