درباره ما

اکثریت قریب به اتفاق افراد جوامع بشری درسراسرجهان مشتاق شناخت ذات وجود خویش که متشکل ازروح وروان وجسم است می باشند ومتأسفانه همه آنها به منابع کامل وجامعی که از نظر علمی و الهی جوابگوی آنان باشد ، دسترسی ندارند ونظربه اینکه اینجانب در کشورخود موفق به نوشتن 52 جلد کتاب درزمینه علوم ماوراء الطبیعه و زندگی پس از مرگ وروح وروان شده ام که حدود بیست جلد آنها با مجوز به چاپ رسیده ومابقی دردست چاپ وحروف چینی و… هستند ودرآنها هیچ گونه خرافه گرایی بکار گرفته نشده اند ودراین رابطه سالها با اخذ مجوز رسمی انجمن علوم روحی ومؤسسه خدماتی آموزشی رهبرزاده در تهران کلاسهایی را برای افراد برگزارمی نمودم ، لذا اکنون تصمیم گرفته ام تا از طریق رسانه های گروهی سایت ها بتوانم مطالب آموزشی ودرسی علوم روحی خود را بصورت کلاسهایی تفکیک شده بگونه ای که مورد استفاده وبهره برداری همگان در سراسر جهان قرار گیرد ، بر گزارنمایم وچنانچه سئوالی هم برای شرکت کنندگان در کلاسها پیش آمد ، از طریق همان سیستم ، جواب خود را دریافت نمایند ، بطوری که هیچ گونه سئوالی در این زمینه ها برای محققینی که در زمینه های فوق در جستجوی حقایق هستند باقی نماند .

فعاليتها:
. اولین موسس انجمن علوم روحی.
. اولین محقق و مجری در زمینه تاثیر امواج الكترو مغناطیس در سلامت افراد.
. صاحب امتیاز و سر دبیر ماهنامه تخصصی و بین المللی روح و روان.
. نویسنده بیست جلد كتاب تخصصی در زمینه های فوق.
. موسس دوره های آموزشی علوم روحی.